hellenic-art
thereminsoul:

Pederimiz / Το Πάτερ ημών στα καραμανλικά

Pederimiz/ The Lord’s Prayer in Karamanli Turkish aka Karamanlidika (Ottoman Turkish writen in the Greek alphabet).
“Ya göğlerde olan Pederimiz ismin azizlensin.
[Our Father in heaven, hallowed be your name.]
Padışahlığın gelsin; iradetin köğdeki gibi yerde dahi olsun.
[Your kingdom come, your will be done,on earth, as it is in heaven.]
Gündelik etmeğimizi ver bize bu gün; Ve bize borclarımızı bağışla, nice ki biz dahi bize borclu olanlara bağışlarız.
[Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.]
Ve bizi iğvaye salma; illa bizi fenakârdan kurtar; zira saltanat, ve kuvvet, ve izzet ebedan senin dir. Amın
[And lead us not into temptation,but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and for ever. Amen.]

thereminsoul:

Pederimiz / Το Πάτερ ημών στα καραμανλικά

Pederimiz/ The Lord’s Prayer in Karamanli Turkish aka Karamanlidika (Ottoman Turkish writen in the Greek alphabet).

Ya göğlerde olan Pederimiz ismin azizlensin.

[Our Father in heaven, hallowed be your name.]

Padışahlığın gelsin; iradetin köğdeki gibi yerde dahi olsun.

[Your kingdom come, your will be done,on earth, as it is in heaven.]

Gündelik etmeğimizi ver bize bu gün; Ve bize borclarımızı bağışla, nice ki biz dahi bize borclu olanlara bağışlarız.

[Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.]

Ve bizi iğvaye salma; illa bizi fenakârdan kurtar; zira saltanat, ve kuvvet, ve izzet ebedan senin dir. Amın

[And lead us not into temptation,but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and for ever. Amen.]